המודל המוסדי

כחלק מן האסכולה הליגלית פורמלית , המודל המוסדי ( Institutionalism ) מניח כי מדיניות ציבורית מקומית היא תוצר של יחסי גומלין בין מוסדות פורמליים המאמצים רעיונות ומיישמים אותם . גיבוש ויישום המדיניות על ידי רשויות השלטון נתפסים כלגיטימיים , וביכולתן של רשויות אלו לכפות את יישומה ולהפעיל סנקציות כלפי החורגים ממנה , שכן היא כללית ואחידה . בראשם של המוסדות הפורמליים המעצבים מדיניות ציבורית מקומית ניצבים הרשויות המקומיות , משרד הפנים ומשרדי ממשלה אחרים , מחוזות משרד הפנים , תאגידים עירוניים , ומוסדות ממשלתיים . בנוסף , ניתן לראות ביחסי הגומלין בין שלוש זרועותיה של הרשות המקומית — הזרוע המבצעת , הזרוע המחוקקת והזרוע השופטת — משום מערכת איזונים ובלמים האמונה על פיתוח ויישום של מדיניות ציבורית מקומית .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה