תהליכי קבלת החלטות ועיצוב מדיניות מקומית

הרשות המקומית , כיישות פוליטית ומינהלית , אמונה על פיתוח ויישום מדיניות ציבורית מקומית . ( Local Public Policy ) מדיניות זו נגזרת ממיגוון כוחות ושחקנים הפועלים בזירה המוניציפלית ומחוצה לה , ויש לה השפעה אף מעבר לגבולות המוניציפליים . ניתן לתאר את תהליך עיצוב המדיניות הציבורית המקומית בדרכים רבות . מטבע הדברים , מדובר בתהליך סבוך , ואין דרך יחידה , קצרה ופשוטה למצות את מורכבותו . בהמשך הסעיף נציג מספר תיאוריות / מודלים אשר ניתן לעשות בהם שימוש , אם כי לא בלבדי , לתיאור ולניתוח של התהליך שבמסגרתו מתגבשת מדיניות ציבורית מקומית : המודל המוסדי , תיאוריית הקבוצות , תיאוריית האליטות , קבלת החלטות רציונלית , והמודל התוספתי . כל מודל מובחן מאחרים על פי השחקנים והכוחות הפוליטיים השותפים בתהליך , ועל פי התפקיד שממלאת הרשות המקומית . הניתוח והאיורים מבוססים על מאמרו של דיי . ) Dye 2005 ) לצד המובחנות של כל מודל , ניתן לזהות מיתווה המשותף לדרכים השונות להתוויית מדיניות ציבורית מקומית ( ראו איור 5 ודוגמה בצידו . ( ראשית , זיהוי הבעיה — מעצבי המדיניות מזהים בעיה מסוימת הנוגעת לקהילה , או שמתקבלת תביע...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה