סוגיית סל שירותים המחויב על פי חוק

בישראל , על אף הקריאות החוזרות והנשנות בהקשר זה , נמנע השלטון המרכזי מלהגדיר בחוק סל שירותים מחייב ברשויות המקומיות . גם בהצעת חוק העיריות , "ז-2007התשנ ישנה הימנעות מפירוט מחייב של מיגוון של שירותים מקומיים , וכן הימנעות מהגדרה מפורשת של איכותם . בעוד שעל פי הצעת החוק , לדוגמה , העירייה מחויבת לתת שמות לרחובות וכיכרות , היא רשאית ( לשון ההצעה ) לפעול בתחומה לאספקת שירותי רווחה , בריאות הציבור , חינוך , תרבות , ספורט ודת . החובה לעסוק בתחומים בעלי משמעות סמלית לצד הרשות לעסוק בתחומים כה מהותיים מעלה תהיות לגבי כוונת המחוקק . ככל הנראה , הללו נובעים מחששו של השלטון המרכזי , כי יהיה חשוף לדרישות מצד השלטון המקומי והאזרחים לתקצב סל שירותים שכזה ( בן אליא , ( ב 2006 ולתביעות ולעתירות לבג"ץ לקיים את האמור בחוק שכזה . במצב הקיים , באין הגדרה של סל שירותים , צצה שורה של חסרונות וקשיים , שיש להם חלק במשבר שאליו נקלעו בעשור האחרון חלק מן הרשויות המקומיות בישראל ( בארי . ( ב 2009 ראשית , באין סל שירותים מחייב , השלטון המרכזי חסר כלי לניהול ביצועים ( Performance Management ) של איכות השירותים המק...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה