דמוקרטיה וביורוקרטיה – ייצוגיות מול יעילות

התפקיד הדמוקרטי של הרשות המקומית עומד בליבת העשייה המקומית . לצד החתירה למיצוי התפקיד הדמוקרטי , יש לחתור למיצוי התפקיד המווסת והאוכף ותפקיד מספק השירותים , שהם ביורוקרטיים במהותם . חוסר איזון , קרי , גרעון דמוקרטי או מתן משקל יתר לתפקיד הדמוקרטי , עלול לפגוע בביצוע התפקידים האחרים . מצד אחד , גרעון דמוקרטי ( Democratic Deficit ) הוא מצב שבו ארגון הוא דמוקרטי במידה מסוימת , אך פחות מן המידה הראויה שיועדה לו ( חסון . ( 2006 גרעון דמוקרטי יכול לנבוע , למשל , מאכזבה מתיפקוד מוסד ציבורי , מתהליכי קבלת החלטות הנהוגים בו , ומאיכות השירותים שהוא מספק . התסמינים של גרעון דמוקרטי כוללים למשל נסיגה בהשתתפות הפוליטית , ייאוש , חוסר אמון בארגון ובמנהיגותו , נסיגה בשיתוף הציבור בקבלת החלטות , או בגידה של נבחרי הציבור בבוחרים ובאינטרסים שלהם . כל אלו עלולים לצמצם את היכולת המינהלית של המנהיגות המקומית לנהל ולהוביל תהליכים משמעותיים , ולפגוע בלגיטימיות הפוליטית שלה . מנגד , גם מתן משקל יתר לייצוגיות עומד בסתירה ליעילות . החוקרים בן בסט ודהן ( 2009 ) טוענים , כי מועצה מקומית הסובלת מעודף ייצוגיות ( רי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה