תחרות ומאבקים הנקשרים באספקת שירותים

לתפקיד הרשות המקומית כספקית שירותים יש השלכות נוספות אשר עשויות לחולל תמורות חיוביות , אך בו בזמן עלולות גם לגבות מחיר . תיאוריות מתחום הבחירה הציבורית ( Public Choice ) מניחות , כי השלטון המקומי הוא מעין שוק חופשי שבו רשויות מקומיות מציעות את עצמן כ"מוצרים" סחירים . כל רשות מקומית מציעה לאזרחים השוקלים להתגורר בתחומה סל של שירותים ( למשל , חינוך , חיי לילה , נגישות לתחבורה ציבורית , נוף , ( המאופיין במיגוון , באיכות , בכמות ובמחיר מסוים — למשל , גובה מיסי הארנונה ( פירוט לגבי סל שירותים וסוגיות הנקשרות בו ראו בהרחבה בהמשך סעיף זה . ( במקביל לכך , הרשויות המקומיות מתחרות ביניהן ושואפות למשוך לתחומן תושבים ובעלי עסקים בעלי כושר תשלום מיסים גבוה . ) Tiebout 1956 ) במובן זה , הרחבת תפקיד הרשות המקומית כספקית שירותים מעודדת את התחרות ואת המצוינות בק ֶ ר ֶ ב הרשויות המקומיות , ואת יכולת הבחירה של התושבים ושל בעלי העסקים . לדוגמה , ראשי רשויות רבים עושים מאמצים ניכרים לפתח את מערכת החינוך המקומית כדי למשוך אוכלוסייה מבוססת ומשכילה להתגורר בתחומן . מאמצים אלו עשויים להביא למצוינות בחינוך . דו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה