ביזור ואפקטיביות באספקת שירותים

בעשורים האחרונים , בעקבות העוינות הגוברת בעולם המערבי כלפי מערכות שלטון גדולות ומסורבלות , גברה מגמת ביזור העוצמה , האצלת הסמכויות והעברת האחריות ( Decentralization ) מן השלטון המרכזי לרשויות המקומיות . יתרה מזאת , כבר בשנת 1985 אימצה מועצת אירופה את האמנה לשלטון מקומי עצמאי , המעניקה לרשויות המקומיות חופש בעיצוב מדיניות מקומית ללא התערבות המדינות . בתוך כך , מועצת אירופה אימצה את עקרון ה , Subsidiarity הקובע כי גיבוש מדיניות ציבורית , קבלת ההחלטות לגביה ויישומה צריכים להיות , ככל הניתן , נחלתן של הרשויות הציבוריות הקטנות ביותר , הקרובות ביותר לאזרח , בדרג הנמוך ביותר ובאופן הכי פחות ריכוזי 10 תרגום מקורב של מונח זה עשוי להיות " עקרון המשני וּ , ת" כשהמשני וּ ת בהקשר הנוכחי היא זו של השלטון המרכזי לעומת השלטון המקומי . . ( Council of Europe 1985 , article 4 ) ההצדקה לביזור , ( Decentralization ) להאצלת סמכויות מן השלטון המרכזי לשלטון מקומי , ולהענקת משאבים לרשויות המקומיות מתבססת על מספר טיעונים . ראשית , אם מערכת השלטון המרכזית תעמיס על עצמה את קבלת ההחלטות ו / או יישום המדיניות בכל ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה