תפקיד מספק השירותים

התפקיד השלישי המובהק והמרכזי של הרשות המקומית הוא אספקת שירותים מקומיים . הרשויות המקומיות נתפסות כמערכות ניהוליות וביצועיות הבאות במגע יומיומי עם התושבים , ועל כן טבעי שהן תספקנה שירותים הנוגעים להתנהלותם היומיומית . אילו שירותים מעניקה הרשות המקומית לתושב ? הרשות המקומית מספקת לתושב שירותים ממלכתיים ומוניציפליים כאחד . שירותים מוניציפליים כוללים שירותי תברואה , שמירה וביטחון , תכנון ובניין עיר , אחזקת מוסדות ציבור , תרבות , פיקוח עירוני על הסדר הציבורי , מים , ביוב , תשתית ופיתוח , וטרינריה , ופיתוח כלכלי . שירותים ממלכתיים כוללים חינוך , רווחה , שירותי דת , איכות הסביבה , קליטת עליה , בריאות ותרבות ( בוחבוט . ) 2011 דוגמה מהשטח לפירוט השירותים המקומיים בשנת 2011 הפיצה המועצה האזורית עמק חפר איגרת לתושב , ובה 32 עמודים שבהם מפורטים סל השירותים שמעניקה הרשות המקומית , ופרטי הקשר עם הגורמים הרלבנטיים האמונים על אספקת השירותים . להלן דוגמה מתוך איגרת זו . מחלקה לרווחה ולשירותים חברתיים מנהלת : ג ..... מזכירות : 89-09 ..... , 89-09 .... דוא"ל : ... @ hefer . org . il שירותי המחלקה כוללים...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה