תפקיד המווַסֵת והאוכֵף מטעם השלטון המרכזי

מדינות מערביות ודמוקרטיות אינן › ש וֹ ת להתנגשויות פנימיות בתחומיהן , והן בדרך כלל מצפות לסולידריות מצד כל הקבוצות בחברה . מתוך שאיפתן לבסס ריבונות יציבה של הלאום , הן עשויות לראות ביטויים מקומיים של זהויות פוליטיות כאיום על הרוב . ( Pratchett 2004 ) לכן , השלטון המרכזי שואף לעיתים מזומנות לריכוזיות , לאחידות , ולשוויון של מחנות ומיעוטים . במסגרת זו מס וּ ר בידי הרשויות המקומיות , כזרוע הּ הארוכה של הממשלה , התפקיד להוציא לפועל , לווסת ולאכוף את המדיניות הממשלתית שקבע השלטון המרכזי . ( De Vries 2000 ) בכל משטר , ובמיוחד במשטר אוניטרי אחידני , המאפיין את רוב מדינות העולם , ובהן גם ישראל , מרוכזות סמכויות רבות בידי השלטון המרכזי . השלטון המרכזי אחראי על התוויית מדיניות כוללת ועל הניהול הכללי והאחיד של המדינה . הרשויות המקומיות כפופות לשלטון המרכזי , הן משרתות את היעדים ואת המדיניות שקבע , והן מיישמות את החוק על פי מדדים ותקנים שהוכתבו להן . במובן זה , ובהתאם לדגם הסוכנות , ( Agency Model ) הרשות המקומית היא מעין זרוע מבצעת , ארוכה ומסועפת , של הרשות המבצעת — הממשלה . אולם , כפיפות זו יכו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה