פלורליזם וקהילתיות

כחלק מתפקידן הדמוקרטי מטפחות הרשויות המקומיות את הפלורליזם החברתי , הבחירה החופשית והסובלנות לשונה . הרשויות המקומיות , השונות זו מזו , ובתחומיהן מתגורר פסיפס של קהילות ותרבויות , נותנות הכרה ולגיטימציה למיגוון דתות , תרבויות , קהילות , מיעוטים ופרטים בחברה בכללותה ובתחומי הרשות המקומית עצמה . בכך משמרות הרשויות המקומיות את המורשת ואת הייחוד של קבוצות שונות . במילים אחרות , השלטון המקומי נותן את הביטוי הרחב ביותר לזכות לקהילתי וּ ת / מקומי וּ ת . ( Localism ) לא אחת נשמעים קולות הקוראים לבטל את זרוע השלטון המקומית , קולות הנובעים מייאוש ומחוסר אמון במערכת זו . אולם , חברה המבקשת לקיים מערכת הדוגלת בשוויון וסובלנות , מתוך כבוד הדדי , פשרות והסכמים בין פלגיה , חייבת לאפשר לרעיון הפלורליזם החברתי להתקיים . אם לא תתקיימנה רשויות מקומיות , יהיה קיומן של תת קבוצות וקהילות , בעיקר אלו שאינן נמנות עם הרוב הלאומי , נתון לאיום . במיוחד בישראל , המאופיינת בחברה משוסעת , שבה יוצרים הקיטוב , המחנאות והקונפליקטים פערים חברתיים מתרחבים , יש מקום לאפשר לרשויות מקומיות לבטא ש וֹ נ וּ ת וצרכים הייחודיים...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה