הטמעת ערכים דמוקרטיים

מדינה דמוקרטית שואפת להנחיל לציבור את הערכים הדמוקרטיים עליהם היא מושתתת ולבססם בקרבו . ביסוס זה מחייב השתתפות רחבת היקף של אזרחים אשר לוקחים חלק פעיל בעיצוב המציאות . יתרה מזאת , על מנת לחזק את האמון במערכת הדמוקרטית ולשמר אותה , ראוי שהתנסות רחבת היקף זו תהיה מוצלחת ואפקטיבית . כלומר , אם ההתנסות הדמוקרטית תישא פירות חיוביים , היא תתרום להצדקת קיומו של השלטון הדמוקרטי . יכולתו של ההמון ליישם את העיקרון הדמוקרטי המכונה שלטון העם במסגרת השלטון המרכזי היא מוגבלת . בהסדר הנוכחי , עיצוב המדיניות וקבלת ההחלטות בשלטון המרכזי מתגבשים במסגרת של דמוקרטיה עקיפה , דמוקרטיה של נציגים . זו מחייבת מנגנון ביורוקרטי גדול , הוא המינהל הציבורי , המתווך בין הריבון לבין ההמון . כתוצאה מכך , לעיתים נתפס השלטון המרכזי כבלתי נגיש , לא נענה , ומרוחק מן העם ומרצונותיו . חלק מן התושבים חשים , כי יכולתם להשפיע מצטמצמת לזכות הבחירה בבחירות הכלליות הנערכות אחת למספר שנים . לעומת זאת , מערכת השלטון המקומי והרשויות המקומיות נמצאות בקירבה גדולה יותר לבוחר . מבחינת הפיזור הפיסי , השלטון המקומי כולל סניפים רבים הפרוסי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה