ייצוגיות

אחד מן הערכים הדמוקרטיים המרכזיים הבאים לידי ביטוי ברשות המקומית הוא ייצוגיות . ( Representativeness ) כדי לממש הלכה למעשה את עקרון שלטון העם , ועל מנת לחתור למימוש רצון העם וטובת הציבור , ( Public Interest ) יש לחתור לייצוג של תושבים . בניגוד לדמוקרטיה ישירה , או , דמוקרטיה משתפת , ( Participatory Democracy ) ייצוגיות מבוססת על דמוקרטיה עקיפה המכונה גם דמוקרטיה של נציגים Representative ) . ( Democracy הפריסה הרחבה ורבת הזרועות של השלטון המקומי מאפשרת ייצוג כפול של קהילות , תת קהילות , מיעוטים ואף פרטים , ייצוג כלפי פנים וייצוג כלפי חוץ : פרטים , מיעוטים וקהילות מקבלים ייצוג במועצה המקומית , וכלל חברי הקהילה המתגוררת ברשות המקומית מיוצגים על ידי המועצה וראש הרשות בפני המדינה ומוסדותיה . ייצוג התושבים כלפי המדינה ומוסדותיה חשוב , משום שהוא עשוי למתן את הנטייה של השלטון המרכזי להעדיף את רצון הרוב , תוך דחיקת זכויות המיעוט . הרשות המקומית מייצגת את התושבים המתגוררים בתחומה בשני מובנים מרכזיים : ייצוג כנוכחות וייצוג אינטרסים . ייצוג כנוכחות של אנשים וקהילות במועצת הרשות המקומית מוכרע בבחיר...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה