תפקידי הרשות המקומית – עקרונות וסוגי השירותים המסופקים

הסמכות העליונה במדינה דמוקרטית נתונה לריבון . ברוב המדינות מבוזר חלק נכבד מסמכות זו , לרבות המשאבים , התפקידים והאחריות שבצידה , לרובד שלטוני נמוך יותר , על בסיס חלוקה טריטוריאלית . יש המבחינים בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי על פי עיסוקם המרכזי . בעוד שהשלטון המרכזי עוסק בקיום — ( Being ) המקנה לו סמכויות בתחום הביטחון , יחסי החוץ והכלכלה , השלטון המקומי עוסק באיכות החיים של תושביו — ( Well Being ) המקנה לו סמכויות כגון ניהול החינוך , הרווחה , התברואה , חזות היישוב , הפעילות התרבותית וכדומה . הרשות המקומית היא ארגון ציבורי אחד מני רבים . לצד זאת , הרשות המקומית מובחנת ומובדלת מארגונים ציבוריים אחרים , ובשונה מארגונים ציבוריים אחרים , הרשות המקומית היא זרוע שלטונית ופוליטית החובקת מינהל עצמאי מקומי לצד דמוקרטיה מקומית . שמו של השלטון המקומי , לרבות שלוחותיו — הרשויות המקומיות , מרמז על בכירותו . לראיה , אין אנו מכנים בית ספר בשם שלטון לענייני חינוך , ובית חולים אינו מכונה שלטון לענייני בריאות . לעומת זאת , הרשות המקומית מוסמכת , מחויבת ורשאית לשלוט ולמשול בתחומה . תפקידיה של הרשות...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה