יועץ לענייני אזרחים ותיקים

על פי חוק האזרחים הוותיקים ( תיקון מס' , ( 9 התש , "ע-2010 תפקידו של היועץ לענייני אזרחים ותיקים , הכפוף ישירות לראש הרשות , הוא לייעץ לראש הרשות המקומית , למועצת הרשות ולעובדי הרשות בכל עניין הנוגע לאזרחים הוותיקים שבתחומי הרשות המקומית . בתוך כך , עליו להרחיב ולשפר את השירותים הקיימים , לגבש מדיניות , לטפח תודעה ציבורית , לאסוף מידע ונתונים , לאתר צרכים , ולבחון את ההשלכות של החלטות הרשות המקומית הנוגעות לעניינם של האזרחים הוותיקים .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה