יועצת לענייני מעמד האישה

על פי חוק הרשויות המקומיות ( יועצת לקידום מעמד האישה , ( התש , "ס-2000 תפקידה של היועצת לקידום מעמד האישה , הכפופה ישירות לראש הרשות , הוא לפעול בתחום הרשות המקומית ובקרב אוכלוסיית הרשות המקומית ועובדיה לשם קידום מעמד האישה והשוויון בין המינים , ביעור האפליה נגד נשים , ומניעת אלימות נגד נשים . זאת , תוך מעורבות בהתוויית המדיניות של הרשות המקומית , פיקוח על ביצוע המדיניות והקצאת המשאבים לשם כך , ומתן ביטוי הולם לייצוגם של שני בני המינים .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה