מנהל מחלקת חינוך

מנהל מחלקת חינוך מהווה ראש מטה הנהגת החינוך ברשות המקומית . עליו לדאוג לתנאים פיסיים נאותים של מערכת החינוך , לגבות את כל המקורות התקציביים ממשרדי הממשלה , ולגייס משאבים נוספים ממקורות שונים . יותר מכך , עליו להנהיג את עיצוב פני החינוך ביישוב יחד עם קברניטי הרשות המקומית ונציגי הציבור . להלן מקצת מהתפקידים והסמכויות של מנהל מחלקת החינוך : פיתוח , גיבוש ויישום מדיניות מתן שירותי חינוך של הרשות המקומית בהתאם ליעדים שנתיים ורב שנתיים ; ניהול תקין של מוסדות החינוך ברשות המקומית , ושמירה על הקיום הפיסי של המוסדות , לרבות אספקה של טובין וציוד למוסדות אלו ; ניהול כוח האדם ביחידת החינוך , ובכלל זה תכנון משאבי אנוש ומיצוי המשאב האנושי ; פיתוח מבני חינוך בהתאם למדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך ; פיקוח על מערכת החינוך בגני הילדים , בחינוך היסודי ובחינוך העל יסודי , ופיקוח על מתן שירות פסיכולוגי הולם במוסדות החינוך .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה