מהנדס העיר

המהנדס הוא הסמכות המקצועית בתחום הפיסי אורבני . הוא מכהן כמתכנן , וכיועץ לראש הרשות והמועצה , ומבצע את מדיניות הוועדה המקומית ורשויות התכנון המחוזית והארצית . חתימתו נותנת תוקף לתוכניות , לרישיונות ולתעודות בהתאם לחוק . המהנדס אחראי על התחומים הבאים : תכנון שטח השיפוט של הרשות המקומית , הכנת תוכניות אב והכנת תוכניות מיתאר , שינוי ייעודי קרקע והפקעות לצורכי ציבור ; ייצוג הרשות בוועדות התכנון ; רישוי ופיקוח על תוכניות ובקשות להיתרי בנייה , פיקוח על שימוש חורג והקלות בבנייה , פיקוח על עמידה בתקנים של בנייה , איתור מבנים מסוכנים ונקיטת הצעדים המתבקשים בהתאם ; תכנון , בנייה , שיפוץ ותחזוקה של מבני ציבור , מתקני ציבור ועבודות תשתית ( ביוב , מים , כבישים , תאורה , גנים ) בתחומי הרשות המקומית .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה