מנכ"ל/מזכיר

חובת מינוי מזכיר קיימת במועצות אזוריות , ובדרך כלל , גם בעיריות ובמועצות מקומיות קטנות . בחלק מהרשויות המקומיות הקטנות מכהן המזכיר גם כגזבר . בשנים האחרונות , במיוחד בערים , תפקידיו של המזכיר משתלבים בתפקיד המנכ"ל . למנכ"ל הרשות המקומית או למזכיר המועצה שמורה בחוק שורה ארוכה של תחומי אחריות , אך בפועל , כמי שניצב בצמרת המינהל המוניציפלי , הוא נושא בתפקידים ובסמכויות הרבה מעבר למתחייב בחוק . גבולות התפקיד והסמכות שונים בכל רשות ורשות בהתאם לגודלה , למבנה הארגוני בה , וכן לעוצמתן האישית ולכישורים של הנפשות הפועלות בצמרת הרשות המקומית . בשנים האחרונות הולך ומתחזק אף יותר מעמדו של מנכ"ל העירייה ברשות המקומית . מגמה זו קיבלה ביטוי נרחב בהצעת חוק העיריות , התשס , "ז-2007 אשר רואה ברשות המקומית , בראש ובראשונה , גוף ביצועי , ובמנכ — "ל את מי שעומד בראש המידרג הניהולי של העירייה . על פי הצעת החוק , כל הדרג הביצועי יהיה כפוף למנכ"ל , שבעצמו יהיה כפוף לראש הרשות המקומית . כמו כן , המנכ"ל יהיה אחראי בפני מועצת הרשות המקומית לביצוע החלטותיה ומדיניותה . אם תתקבל הצעת החוק , הרי שבהשוואה למצב כיום י...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה