תפקידי חובה – בעלי תפקידים סטטוטוריים

על פי חוק , עירייה מחויבת למנות 9 בעלי תפקידים סטטוטוריים . 6 מבין בעלי תפקידי החובה הם בכירים , ועומדים בדרך כלל בראש יחידות מטה , אגפים או מחלקות בכירות : מנכ / "ל מזכיר , מהנדס העיר , גזבר העירייה , היועץ המשפטי , מבקר הפנים , המכהן גם כממונה על תלונות הציבור בעירייה , ומנהל מחלקת חינוך . 3 תפקידי חובה נוספים המוגדרים בחוק הם בכירים פחות : יועצת לענייני מעמד האישה , יועץ לענייני אזרחים ותיקים , ווטרינר ( מדריך לנבחר בשלטון המקומי . ( 2010 הגדרת התפקיד והסמכויות הנתונות בידי בעלי התפקידים הסטטוטוריים אינה אחידה , והיא משתנה בהתאם לנסיבות . לצד זאת , לאחרונה נעשה ניסיון להאחיד את הגדרת הסמכויות , ולפרט את תחומי האחריות של בעלי התפקידים הסטטוטוריים . פיתוח זה התבסס על סקירת הפסיקה ועל עדויות מהשטח שנאספו בראיונות עם אישי מפתח ובעלי תפקידים בכירים בשלטון המקומי . הפיתוח הוצג במדריך לנבחר בשלטון המקומי . ( 2010 ) להלן תמצית תחומי הסמכות והאחריות של בעלי התפקידים הסטטוטוריים ברשות המקומית .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה