דגם אסיפת התושבים

נדיר למצוא את דגם אסיפת התושבים . ביישובים קטנים , התכנסות פורמלית לאסיפה כללית של התושבים משמשת כהסמכה של באי האסיפה כגוף המחוקק . דגם זה מבטא את הדמוקרטיה ההשתתפותית בכל הדרה . בישראל איפיין דגם זה משך שנים רבות את האסיפה הקיבוצית המסורתית ( טופל ורוזנר , ( 1992 וכן יישובים קטנים בניהול עצמי המאוגדים במסגרת מועצה אזורית . אולם , ניתן להניח כי ביישובים גדולים והטרוגניים יהיה קשה יותר ליישם מודל זה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה