דגם מועצה – מנהל מקצועי

במסגרת דגם זה משמשת מועצת הרשות המקומית , כגוף דמוקרטי נבחר , כמעין דירקטוריון האמון על התוויית מדיניות כוללת , הכוונה מינהלית , חקיקה , ובקרה ציבורית על ביצוע המדיניות . המועצה שוכרת , בדרך כלל בחוזה אישי , מנהל עיר מקצועי City ) , ( Manager המשמש מעין ל על"מנכ , והוא בעל הסמכות והאחריות המלאות לניהול ענייני הרשות המקומית מבחינה מינהלית ותפעולית . יישום המדיניות הלכה למעשה מותיר בידיו של מנהל העיר המקצועי תפקידים רבים : הוא מנהל את הכפופים לו ומחויב בדיווח לממונים עליו . בין היתר , מנהל העיר המקצועי מפקח על ביצוע הוראות החוק , מקבל עובדים , מכשיר אותם ומפטר בעת הצורך , מגיש תוכניות עבודה לאישור המועצה לגבי ניהול הרשות המקומית ושיפור השירותים , מציג את הצעת התקציב השנתית ומדווח על ביצועים פיננסיים למועצה , מדווח לתושבים על פעולותיו , ומייצג את הרשות המקומית בקשריה עם מוסדות ועם ארגונים במרחב המוניציפלי . כאמור , דגם זה אופייני לערים בארצות הברית . לדוגמה , רוד גאולד , המנהל המקצועי של העיר סנטה מוניקה שבדרום מדינת קליפורניה , הוא בעל תואר שני בכלכלה ומדע המדינה מאוניברסיטת ייל ובמינהל ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה