דגם ראש רשות מקומית–מועצה: ראש הרשות המקומית כראש הפירמידה המינהלית והפוליטית

דגם ראש רשות-מועצה אופייני למדיניות בעלות משטר אוניטרי , שבהן קיים שלטון מרכזי ריכוזי . דפוס הריכוזיות מוטמע בתרבות הפוליטית המקומית , אשר מותירה עוצמה רבה בידיו של ראש הרשות המקומית , העומד בראש המערכת הפוליטית ובראש המערכת המינהלית כאחד , ומועתק לתרבות זו . הריכוזיות הר › ה גוררת אי הפרדה בין הדרג הנבחר לבין הדרג המקצועי , כלומר בין הפוליטיקה לבין המינהל . כתוצאה מכך , ראש הרשות נדרש להכריע בין שיקולים מקצועיים , אובייקטיביים , רציונליים , המטיבים עם טובת כלל הציבור ביישוב ומחוצה לו , לבין שיקולים צרים יותר , פוליטיים פרטיקולריים , אשר עשויים להיטיב עם קבוצה מובחנת ביישוב ולסייע בבחירתו מחדש . כאמור , דגם זה אופייני לרשויות מקומיות בישראל . 6 במשטר אוניטרי ( למשל , בבריטניה ובישראל , ( השלטון המרכזי מורכב מיישות אחת , והאזרחים ויחידות המינהל הציבורי כפופים למרות פוליטית ומשפטית אחת . בשונה מכך , במשטר פדרלי ( למשל , בארצות הברית ) השלטון המרכזי מורכב משתי יישויות : המדינה והפדרציה . ראו בהרחבה בפרק . 1 קיימות שתי צורות בדגם זה . האחת , מכונה ראש רשות חלש ( אורבך , ( 2004 והיא הייתה נ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה