דגמים של שלטון ברשות המקומית

כפי שהוזכר קודם לכן , קיימת ש וֹ נ וּ ת רבה בין רשויות מקומיות בישראל . בתוך כך , ניתן להצביע על מספר דגמים של שלטון ברשות המקומית , ולאור זאת — על דגמים של מבנה ארגוני , המבטאים הסדרים שונים של הדיכוטומיה הדואלית בין מינהל לבין פוליטיקה . ריבוי צורות המבנה הארגוני של השלטון המקומי הקיימות ברחבי העולם הוא תוצר של תהליכים היסטוריים ופוליטיים , מגבלות והסדרים חקיקתיים , ומידת העצמאות לה זוכה שלטון המקומי מהשלטון המרכזי . נביא בדיון זה 4 דגמים ( אורבך . ( 2004 הדגם הראשון , המקובל ברוב הדמוקרטיות המערביות באירופה ובישראל , הוא דגם ראש רשות — מועצה . ( MC : Mayor Council ) הדגם השני הוא דגם מועצה — מנהל עיר מקצועי CM : Council ) , Manager או , ( Council City Manager הנפוץ בעיקר בשלטון המקומי בארצות הברית . הדגם השלישי הוא דגם הוועדה , ( The Commission ) והרביעי הוא דגם אסיפת התושבים . ) Town Meeting )  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה