איור ‭:4‬ דרגים שונים במינהל ובפוליטיקה ברשות המקומית