הדיכוטומיה הדואלית: בין מינהל מקומי לבין פוליטיקה מקומית

הרשות המקומית היא ארגון ציבורי פורמלי . בהתאם לכך , המבנה , בעלי התפקידים , הסמכויות והפעולות המתרחשות ברשות המקומית מאורגנים על פי מידרג ושיטה . בבואנו לדון בארגון ציבורי , מקובל להבחין בדיכוטומיה הדואלית בין מינהל לבין פוליטיקה ( אורבך . ( 2004 זהו מודל תיאורטי המבקש להסביר את קבלת ההחלטות ברשות המקומית , והוא גורס כי רצוי שהחלטות תתקבלנה על פי רציונל ברור וללא הפרעה של שיקולים לא ענייניים . לדוגמה , אם המנכ"ל סבור , בהתאם לשיקוליו המקצועיים , כי אין לאפשר שימוש בכלי רכב השייכים לרשות המקומית לצרכים פרטיים , אל לשיקולים פוליטיים לשבש החלטה זו . בדומה לכך , אם ראש הרשות המקומית מקבל החלטה , שהיא החלטה פוליטית בעיקרה , להרחיב את הקואליציה שלו ולמנות את ראש הסיעה לסגן ראש עיר המקבל שכר עבור כהונתו , לא יהיה ראוי להפעיל עליו השפעה או לחץ מינהלי לשם ביטול ההחלטה . היכן עובר הגבול בין מינהל לבין פוליטיקה ? מנכ"ל הרשות המקומית או המזכיר נתפסים בדרך כלל כקו הפרדה וכגורם מתווך בין הפוליטיקה לבין המינהל . מעליהם מתקבלות החלטות פוליטיות , ומתחתיהם — החלטות מקצועיות . אולם במציאות , ההבחנה המוחל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה