מבנה ארגוני

ישנן מספר משימות המאפיינות את כלל הרשויות המקומיות באשר הן , ומאלו נגזרים סמכויות , תפקידים , ועדות ומחלקות . התחומים המרכזיים בהקשר זה הם התפעול והפיקוח , התכנון , הפיתוח העסקי , ההנדסה והתשתיות , הגזברות , משאבי האנוש , החינוך , הרווחה , הביקורת וכדומה . בכל רשות מקומית ניתן לזהות מבנה ארגוני הכולל בחובו בעלי תפקידים , כפיפויות ותחומי אחריות . למעשה , מעבר להסדרה כללית של מבנה ארגוני בסיסי , החוק אינו מחייב את הרשויות המקומיות במבנה אחיד , בחלוקת תפקידים וסמכויות , בכפיפויות או בתארים של היחידות הארגוניות . לכן , הש וֹ נ וּ ת במבנה ארגוני בין הרשויות המקומיות משקפת את גודלה של הרשות המקומית , את התפיסות לגבי ייעודה ותפקידה של הרשות המקומית , את סדרי העדיפויות של העומדים בראשה , וכן את ההסדרים הפוליטיים העכשוויים ואת ההיסטוריה הארגונית שלה . מקובל להבחין בין מבנה ארגוני של רשות מקומית גדולה ( ראו לדוגמה איור : 2 המבנה הארגוני של עיריית חיפה , בה מתגוררים כ 270 אלף תושבים ) לבין מבנה ארגוני של 3 שלושת המדדים האחרונים — מצב חברתי כלכלי , מידת הפריפריאליות ומידת הקומפקטיות — הם מדדים שפ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה