שונות בין רשויות מקומיות בישראל

לש וֹ נ וּ ת הגדולה בין רשויות מקומיות בתחום המינהל והניהול יש השלכות חיוביות ושליליות כאחד . על פי עקרון הבחירה הציבורית ניתן להניח , כי רשויות מקומיות הן מעין מוצר מדף ציבורי הנצרך על פי העדפות , צרכים , ויכולות של אזרחים Tiebout ) . ( 1956 במובן זה , השונות הגדולה עשויה להביא להשלכות חיוביות , שכן היא תורמת ליצירת מיגוון רחב של מוצרים — קרי , רשויות מקומיות מסוגים שונים , לתחרות בריאה בין רשויות מקומיות , ולחופש בחירה של התושבים . מנגד , ניתן לטעון כי השירותים המקומיים הם זכות יסודית המוענקת לכלל התושבים , ועל כן עליה להיות ממלכתית ושוויונית . על פי גישה זו , השוני הרב גובה מחיר בדמות פערים חברתיים וחוסר שוויון . למשל , לעיתים סובלות רשויות מקומיות קטנות ופריפריאליות מחוסר משאבים הנחוצים לשם אספקת שירותים מקומיים במיגוון ובאיכות שמספקות רשויות מקומיות גדולות , הממוקמות בקרבה למרכז . ) Ford 1999 ) מקובל להבחין , על פי הסדרים חוקיים ומינהליים , בין 4 סוגים של רשויות מקומיות : עירייה , מועצה מקומית , מועצה אזורית ומועצה מקומית תעשייתית . סוגי הרשויות המקומיות נבדלים זה מזה באופי היישוב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה