השלטון המקומי בישראל כרובד שלטוני

השלטון המקומי בישראל כולל 257 רשויות מקומיות ( נכון לאפריל , 2013 על פי פרסום מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים . ( מבחינה ארגונית , משרד הפנים הוא האחראי על השלטון המקומי , לצד היותו אחראי על תחומים נוספים , כגון מינהל האוכלוסין , ההגירה ומעברי הגבול , הפיקוח על הבנייה , מינהל התכנון , שירותי החירום והפיקוח על הבחירות . אולם , מבחינה מהותית ומקצועית כפופות הרשויות המקומיות למשרדי ממשלה רבים , חייבות לדווח להם על התנהלותן , ונתונות לפיקוחם של אלה , שכן הן עוסקות ומתמחות בשלל תחומים , כגון חינוך , תברואה , רווחה , תחבורה , ביטחון אישי , פיתוח כלכלי מקומי , תיירות , תשתיות , תעסוקה ואיכות הסביבה . הכפיפות הכפולה למשרדי ממשלה שונים משפיעה על אופיו ועל תיפקודו של השלטון המקומי , כפי שיובהר בהמשך . על אף שאנו מרבים להשתמש בישראל במונח שלטון מקומי , רובם המכריע של היחסים בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי בישראל מתנהל ישירות מול כל אחת ואחת מ 257 הרשויות המקומיות . כלומר , התאגדותן של הרשויות המקומיות במסגרת ארגון גג מובחן , או כיחידת ניהול נפרדת , מקורה ביוזמה של הרשויות המקומיות עצמן , ו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה