נדבכי השלטון השונים: שלטון מרכזי, שלטון מחוזי ושלטון מקומי

כאשר אנו משתמשים במונחים " שלטון מקומי" או " ממשל מקומי" Local Government ; ) , ( Local Administration אנו מתכוונים לתיאור רובד שלטוני נוסף על השלטון המרכזי , ( National / State / Central / Federal Government ) המאגד את כלל הרשויות המקומיות . ( Local authorities ) ישנן מדינות שבהן קיים רובד שלטוני נוסף , שלישי , השלטון המחוזי . בישראל מקובל להניח כי השלטון המחוזי כמעט אינו קיים , שכן קיים בה רק מספר מצומצם של איגודי ערים הפועלים בתחומים שונים , כגון איכות הסביבה , אך באלו לא מקובל לראות נדבך שלטוני מחוזי . כל מדינה וכל משטר מגבשים לעצמם דפוסי ממשל , וקובעים את חלוקת הסמכות והאחריות השלטונית בין נדבכי השלטון השונים . העוצמה והעצמאות הנתונות בידי נדבכי השלטון השונים שונה ממקום למקום ואינה סטאטית . היא עשויה להיגזר ולהשתנות בהתאם לאידיאולוגיה , לתנאים אובייקטיביים , לאירועים היסטוריים ולמאבקים פוליטיים . השלטון המרכזי הוא הקובע את קווי המדיניות הלאומית , וכן את חלוקת המשאבים המאפשרים להוציא אל הפועל את המדיניות שנקבעה . לאור העובדה שהשלטון המרכזי במדינה מודרנית אינו מסוגל לבצע את כל התפקי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה