מבוא

" העליונות העצומה של מינהל ביורוקרטי מקורה בידע מקצועי , בטכנולוגיה מודרנית , ובשיטות ניהול מתקדמות שהם הכרחיים לשם ייצור טובין . במובן זה , בכל מקרה בו קיימת חתירה ליעילות , גדלה החשיבות של ביורוקרטיה מקצוענית" . ) Weber 1997 ) על אף שאמירה זו נהגתה לפני כ 100 שנים , נדמה כי גם כיום אין תחליף לעקרונות הביורוקרטיה ההכרחיים כל כך למינהל ולניהול תקינים ואפקטיביים . בהתאם לכך , אנו מייחסים כאן לביורוקרטיה רצף של עקרונות חיוניים כגון מבנה , סמכות , מידרג פורמלי , ניהול על פי כללים שיטתיים ורציונליים , ארגון וחלוקת העוצמה על פי התמחות וכישורים , העדפת טובת הציבור , תפיסת המינהל כמקצוע בפני עצמו , והפרדה בין הון ציבורי להון פרטי . אלו עדיפים לכל הדעות על פני חוסר מקצוענות , פוליטיזציה , וגילויי שחיתות למיניהם . לצד ההיסמכות על הבסיס הביורוקרטי , מצפים כיום ממנהלים מוניציפליים לאמץ עקרונות ניהול מודרניים , ברוח רפורמות מרכזיות כגון הניהול הציבורי החדש . ( New Public Management ) כלומר , מצפים מהם להתמקצע , לחתור להשגת מטרות , ולהציג ביצועים גבוהים תוך אימוץ נורמות וערכים כגון תחרות , יעילות ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה