מקורות

בלנק , ישי , . 2004 " מקומו של ' המקומי : ' משפט השלטון המקומי , ביזור ואי שוויון מרחבי בישראל , " משפטים לד , ( 2 ) עמ' . 197-299 בן אליא , נחום , . 2004 הדור הרביעי : שלטון מקומי חדש לישראל , מכון פלורסהיימר , ירושלים . גרא , אהוד , . 2008 החברה העירונית — יסוד התנהלות ומכרזים , בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט , תל אביב . דרי , דוד , . 1999 " ביזור דה פקטו , " בתוך : דוד נחמיאס וגילה מנחם ( עורכים , ( המדיניות הציבורית בישראל , המכון הישראלי לדמוקרטיה , ירושלים , עמ' . 43-59 וינוגרד , אליהו , . 2010 דיני רשויות מקומיות , הוצאת הלכות , רמת השרון . טל , אורי , ועדות ממונות ( ועדות קרואות , ( מרכז המחקר והמידע של הכנסת , , 13 . 2 . 2008 נדלה בתאריך http : // www . knesset . gov . il / mmm / data / pdf / m 02032 . pdf : 26 . 12 . 2010 להבי , אמנון , . 2005 " קהילות מגורים חדשות בישראל — בין הפרטה להפרדה , " דין ודברים , כרך ב , עמ' . 63-140 מידני , אסף , . 2009 אחריות ציבורית וצריכה פוליטית , בורסי , הוצאה לאור של ספרי משפט , תל אביב . פז פוקס , אמיר וזהר כוכבי , . 2010 בין הציבורי לפרטי :...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה