סיכום

השלטון המקומי משפיע על תחומים רבים : כלכליים , חברתיים , תרבותיים , בריאותיים , בטיחותיים וביטחוניים . השלטון המקומי קיים כדי למלא שני ייעודים — להיות המנגנון שבאמצעותו יכולות קהילות מקומיות לבטא את הרצונות הקולקטיביים שלהן לגבי מאפיינים שונים של החיים בקהילה , ולספק מיגוון שירותים ציבוריים , כולל תשתיות , לאוכלוסייה המקומית , ברמה נאותה וביעילות . החקיקה המסדירה את סמכויות השלטון המקומי בישראל היא ותיקה , ומפוזרת בחוקים שונים ורבים . הבעייתיות שנוצרת מכך היא , שאין בהירות בתהליך עיצוב המדיניות הציבורית ויישומה בשלטון המקומי , ורמת הוודאות של האזרחים לגבי תהליך אספקת השירותים וכן ציפיותיהם ממנו נפגמות , עד כי נדמה שמדובר במבוך חקיקתי השמור למעטים בלבד . דוח ביקורת על הרשויות המקומיות שפירסם מבקר המדינה ( 2006 ) קבע , כי תהליך ריכוז העשייה הציבורית ואספקת השירותים על ידי השלטון המקומי יצר חוסר בהירות במערכות היחסים שבין האזרח לבין הרשות המקומית . האזרח מצא את עצמו מול שלטון מקומי חזק אשר הולך וצובר עוצמה עם ריבוי תפקידיו ומשימותיו , ומול שלטון מרכזי המגביר אמנם את הפיקוח ואת הביקורת שהו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה