17. חברות עירוניות: היבטים משפטיים

חברות עירוניות הן בדרך כלל בבעלות רשות מקומית אחת או יותר , או בשותפות עם גורם אחר , ממלכתי , ציבורי או פרטי . כיום רשומות בשלטון המקומי כ 360 חברות עירוניות , שמחציתן פעילות ( גרנות . ( 2008 פעילותן מגוונת : ביצוע תשתיות עירוניות , בניית מוסדות ציבור , פינוי ובינוי , חנייה , גינון ופארקים , משק המים והביוב , תרבות הפנאי ועוד . על אף מרכזיותן של החברות העירוניות בשלטון המקומי , עד עתה לא זכה הנושא להסדרה חקיקתית מסודרת , זאת בשונה מהתחום הדומה של החברות הממשלתיות , אשר הוסדר בחוק ייעודי ב . 1975 נושא זה אף זכה לכינוי " הילד המוזנח" של המשפט הציבורי ( להרחבה ראו גרא . ( 2008 בבג 3250 / 94 "ץ אורן נ' מועצת עיריית פתח תקווה תיאר השופט חשין את הבסיס לצורך של הרשויות המקומיות בהקמת חברות בשליטתן : " הקמתה של חברה הנתונה לשליטתה של עירייה נועדה , בין השאר , להקל על העירייה בביצוע תפקידיה ולשחרר פעילויות מסוימות מהצורך להתמודד עם מנגנון ביורוקרטי המאפיין מנגנון ציבורי באשר הוא " ... על פי סעיף ( 30 ) 249 לפקודת העיריות ( נוסח חדש , ( עירייה מוסמכת לייסד חברה עירונית לכל מטרה שהיא בגדר סמכוי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה