16. חוק שירותי הדת היהודיים

מדינת ישראל מספקת לאזרחיה שורת שירותי דת בדרכים שונות באמצעות מוסדות דת המהווים חלק מן המנגנון הציבורי . תיאורם של שירותי הדת היהודיים כלול בחוק חוק שירותי הדת היהודיים ] נוסח משולב , ] התשל . "א-1971 לצד הרשויות המקומיות פועלות מועצות דתיות , שתפקידן הוא להעניק שירותי דת לתושבי הרשות . מתפקידיה של המועצה הדתית לדאוג לפעולתם התקינה של מתקני הדת , מקוואות , משרדי הרבנות המקומית , הפעלת מערך העירובין , שירותי רבנות ועריכת נישואין , פיקוח על כשרות , תרבות תורנית ועוד . לצד המועצה הדתית פועל מוסד הרבנות המקומית שבראשו עומד רב העיר , ותחתיו במידרג ממונים רבני שכונות . תפקיד רבני השכונות אינו מוגדר בחקיקה או בתקנות , ובמידה רבה יש לרבני השכונות מרחב פעולה רחב — על פי יוזמתם , השקפתם ושיקול דעתם . המועצה הדתית מוקמות על ידי השר לשירותי דת לפי סעיף 1 לחוק , ונציגיה ממונים על ידי השר , הרשות המקומית והרבנות המקומית , בהתאם למפתח המופיע בסעיף 3 לחוק . סעיף 7 קובע את סמכויות המועצה בכל האמור באספקת שירותי דת , ובין השאר את הסמכות לחתום על חוזים ולגבות אגרות עבור שירותי הדת . סעיף ) 14 ב ) קובע זה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה