תוכניות

כלי העבודה של מוסדות התכנון הוא תוכניות תכנון ובנייה , וביניהן קיים מידרג ברור — על הוראות תוכנית אשר מוסד גבוה יותר קבע לא ניתן להתנות ו / או לשנותן בהחלטה 274 סעיף 2 לחוק התכנון והבנייה , התשכ . 1965-ה" 275 סעיף 7 לחוק התכנון והבנייה , התשכ . "ה-1965 276 כיום ישנן 29 ועדות מרחביות לתכנון ובנייה ובהן : הראל , חבל אשר , הגליל המזרחי , הגליל המרכזי , הגליל העליון ועוד . 277 סעיפים 18-19 לחוק התכנון והבנייה , התשכ . "ה-1965 במרחב בו ישנה רשות שבה מתגוררים מעל 35 , 000 תושבים יהיו 17 חברים בוועדה , לפי חלוקה יחסית של מספר התושבים בין הרשויות החברות בוועדה . 278 סעיפים 12 א ו 12 ג לחוק התכנון והבנייה , התשכ . 1965-ה" 279 סעיף 12 ו לחוק התכנון והבנייה , התשכ . "ה-1965 של מוסד תכנוני נמוך ממנו . יחד עם זאת , כאשר הוראות התוכנית אינן מקיפות ומפורטות דיין , יכול מוסד התכנון להרחיב ו / או להוסיף הוראות . יש לציין , שבעוד שתוכניות ברמות נמוכות מאושרות בוועדות , תוכנית מיתאר ארצית ( תמ , ( "א אשר נערכת על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה , חייבת באישור הממשלה . כל תוכנית המקבלת את אישור מוסד התכנ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה