12. חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

חוק התכנון והבנייה נועד להסדיר את פעולתם של גופי התכנון במדינת ישראל , מהרמה המקומית , ברשויות המקומיות , ועד לרמה הארצית . תפקיד ועדות התכנון והבנייה הוא לתכנן ולאשר תוכניות מיתאר , סלילת דרכים , תכנון תשתיות ועוד . החוק החליף את פקודת בניין ערים , , 1936 אשר חוקקו הבריטים . מטרת החוק היא ליצור איזון בין זכויות התושבים לקניין פרטי לבין צורכי הציבור .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה