11. חיוב אישי ברשויות מקומיות

סעיף 221 לפקודת העיריות הסדיר את האפשרות להטיל על גורמים ואישים ברשות המקומית שהוציאו הוצאות לא חוקיות או התקשרו בחוזים עם ניגוד עניינים , וכן במקרים שהחלטה גרמה הפסד לקופת הרשות , עונש מאסר ו / או קנס — שישולם מכיסם ומכספם בפרטי — בגין מעשיהם הפסולים . מרבית ההסדרים הללו חלים באופן דומה גם על המועצות האזוריות והמקומיות . אופן הפעלתו של החיוב האישי מפורט בחוזר המנכ"ל הכללי של משרד הפנים מס , 1 / 2009 שבו פורסם הנוהל לגבי חיוב אישי 260 סעיפים 150 ו 162 לפקודת העיריות ] נוסח חדש . ] במועצות המקומיות חובה ש 25 % מחברי הוועדה יהיו חברי מועצה — סעיפים 124-125 לצו המועצות המקומיות , ( א ) התשי . "א-1950 במועצות האזוריות 50 % — מחברי הוועדה יהיו חברי מועצה — סעיפים 41-42 לצו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות , ( התשי . 1958-ח" 261 סעיף 163 לפקודת העיריות ] נוסח חדש , ] סעיף 127 לצו המועצות המקומיות , ( א ) התשי , "א-1950 וסעיף 44 לצו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות , ( התשי . 1958-ח" 262 סעיף 164 לפקודת העיריות ] נוסח חדש , ] סעיף 128 לצו המועצות המקומיות , ( א ) התשי , "א-1950 וסעיף 45 ל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה