ועדות חובה נוספות בעיריות

במסגרת תיקונים לפקודת העיריות הוספו ועדות חובה נוספות לעיריות בלבד , ובהן : ועדה לקליטת עלייה — על העירייה להקימה בעיר שיותר מ 10 % מתושביה הם עולים , והיא מטפלת בקליטתם . ועדה לבטיחות בדרכים — בחוק נקבע הרכב חברי הוועדה ומספרם , ובאחריותה לתכנן פעילויות בתחום הבטיחות בדרכים . ועדה לקידום מעמד הילד — אחראית לקידום זכויות ילדים ובני נוער , הגנה עליהן והבטחתן , והחוק קובע הרכב ועדה המשלב גורמי חינוך , נציגי נוער , עובדי הרשות וחברי המועצה . ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור — אחראית ליזום ולתכנן דרכי הנצחה לתושבי העיר שנרצחו בפעולות טרור . ועדת חינוך — אחראית לתכנון פעילויות ולייעץ למועצה בתחום החינוך . בראשה עומד ראש העירייה , ובדומה לוועדה לקידום מעמד הילד , חברים בה גורמי חינוך , נציגי נוער וחברי מועצה . ועדה לאיכות הסביבה — אחראית לתכנון פעילויות והבטחת פיתוח תוך שימת דגש באיכות הסביבה . החוק קובע , שנוסף על חברי מועצה יהיו נציגים לארגונים סביבתיים , וכן נוכחות של נציג השר . ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים — אחראית לתכנון המאבק בסמים , על כל היבטיו : מניעה , שיקום וטיפול , וכן חינוך וה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה