10. הוועדות ברשות המקומית

כמו ברשויות מקומיות ברחבי העולם וככל רשות מחוקקת , מועצת הרשות פועלת גם באמצעות ועדות אשר דנות בנושאים שהם בסמכותן , ומגישות למועצה המלצות אשר נדונות במליאה . בנוסף , ישנן ועדות בעלות סמכות החלטה בעניינן : ועדת מל"ח וועדת הנחות . הרכב הוועדות צריך להיות דומה להרכב המועצה ולחלוקה לסיעות בה , וחובה לתת נציגות לאופוזיציה בכל ועדה . כמו כן , בראשות כל ועדה יעמוד חבר מועצה שייבחר במועצה , ובוועדות מסוימות , בהן ועדת הנהלה וועדת החינוך , ישמש ראש הרשות כראש הוועדה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה