מניין המשתתפים

המניין החוקי לפתיחת ישיבה הוא רוב חברי המועצה . עם זאת , החוק קובע תנאים לקיום ישיבה בלא קיומו של מניין חוקי עם פתיחתה . כדי לקיים ישיבת מועצה מן המניין , חייבת להיות נוכחות מינימלית בהמשך הישיבה , לאחר פתיחתה , על מנת להקנות לה תוקף בקו › ר וּ ם הדרוש .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה