מספר חברי המועצה

מספר חברי המועצה בעיריות נקבע בסעיף 19 לפקודת העיריות ] נוסח חדש [ לפי מספר התושבים : מספר חברי המועצה במועצות מקומיות נקבע בסעיף 6 לצו המועצות המקומיות , ( א ) "א-1950התשי לפי מספר התושבים : 210 סעיף 25 לחוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם , ( התשל . "ה-1975 מספר חברי הוועד המקומי ביישוב שאיננו שיתופי נקבע בסעיף 96 לצו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות , ( "ח-1958התשי לפי מספר התושבים : סעיפי החוק קבעו מועדים שונים שבהם על השר לקבוע את מספר חברי המועצה . כמו כן , הוענקה לשר הסמכות להגדיל את מספר חברי המועצה ביישוב מסוג מסוים למספר המקסימלי בסוג הבא אחריו . לדוגמה : בעיר מסוג א' ( שחיים בה עד 5 , 000 תושבים ) יוכל השר להגדיל את מספר חברי המועצה עד 15 ( שהוא המספר המקסימלי בסוג היישוב הבא . ( ב' —  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה