המועצה

לפי סעיף 17 לפקודת העיריות ] נוסח חדש , ] לכל עירייה תהיה מועצה , ולפי סעיף , 26 למועצה יהיו הסמכויות שניתנו לה בדין . כפי שראינו עד כה ונראה בהמשך , סמכויות אלו כוללות , בין השאר , דיון וקביעת מדיניות הרשות , אישור ו / או תיקון חוקי עזר עירוניים , דיונים תקציביים הכוללים את אישור התקציב , אישור מינויים שונים לוועדות העירוניות ולהנהלות התאגידים העירוניים , אישרור פעולות משפטיות , ועוד פעולות מגוונות אחרות .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה