ממלא מקום וסגני ראש הרשות

נושא מספר הסגנים לראשי הרשויות ומשכורותיהם פ וּ תח במהלך השנים . עד חקיקת חוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם , ( התשל , "ה-1975 לא הוגבל מספר הסגנים , וכך נוצרו מקרים בהם רוב חברי המועצה היו גם סגנים . סעיף 26 לחוק קבע את הליך בחירת הסגנים במועצה . בסעיפים 14 ו 15 לחוק נקבע , כי סגן ראש הרשות ייבחר מבין חברי המועצה על פי הצעת ראש הרשות , וכן הוגבל מספר הסגנים ברשויות לפי מספר תושביהן . עוד קובע החוק , כי תפקידם של הסגנים הוא מילוי מקום ראש הרשות בהעדרו . עם השנים 196 בשג 6 / 86 "צ אברהם רביבו נ' ראש המועצה המקומית אופקים , פ"ד מ , 20 ( 2 ) בג 244 / 86 "ץ אברהם רביבו נ' יחיאל בנטוב , ראש המועצה המקומית אופקים , פ"ד מב , 183 ( 3 ) רע 1287 / 92 "א בוסקילה נ' צמח , פ"ד מו . 159 ( 5 ) 197 סעיף ) 8 ב ) לתוספת הראשונה לחוק בית משפט לעניינים מנהליים , התש . 2000-ס" 198 לפי סעיף 27 א לחוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם , ( התשל , "ה-1975 תקופה זו היא הזמן שבין הבחירות לבין להשבעת ראש הרשות הנבחר , ובמקרה שראש העירייה המכהן לא הגיש את מועמדותו , תחל התקופה ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה