סמכויות מוגבלות לראש רשות המסיים תפקידו בתקופת המעבר

עקב כוחו הרב של ראש הרשות נוצל הכוח בתקופת מעבר לקראת סיום תקופת הכהונה של ראש הרשות לשם ניהול מה שמכ וּ נה " כלכלת בחירות . " בשל כך , במסגרת תיקון לחוק , נחקק סעיף 27 א אשר מגדיר מהו ראש רשות בתקופת מעבר , ומחיל עליו איסורים לבצע מינויים , פיטורים , קידומים וחתימה על שטרות . כמו כן מסמיך הסעיף את ראש הרשות הנכנס לבטל את התחייבויותיו של ראש הרשות בתקופת המעבר .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה