פסילת חברי מועצה

לראש הרשות מוקנית הסמכות להודיע על התפנות מקום של חבר מועצה במקרה שנראה לראש העירייה כי חבר המועצה פסול לכהן , או במקרה שנעדר חבר המועצה מישיבות במשך 3 חודשים . בפני חבר המועצה קיימת האפשרות לערער או לעתור על החלטתו 190 בג 754 / 86 "ץ וחידי נ' שר החינוך , פ"ד מ . 799 ( 4 ) במקרה זה קיבל ראש עיריית רמלה החלטה , ומועצת העיר רמלה קיבלה החלטה סותרת בדבר העברת ילדים לבית ספר אחר . החוק הספציפי הסמיך את העירייה לקבל את ההחלטה , וכך עלתה השאלה למי בעירייה נתונה הסמכות . בג"ץ הכריע בדעתו של השופט ( בתוארו דאז ) אהרן ברק , שהסמכות נתונה לראש העיר , אם לא הוגדר אחרת . 191 מקרים מסוג זה התרחשו בעיקר ברשויות ערביות ; מקרים חוזרים התרחשו בשפרעם , בטירה ובאום אלפחם , וכן ביישוב רכסים , במהלך הבחירות ב 1993 וב . 1998 192 מקרה של הסכם עם סיעות האופוזיציה אשר הביא לסיום מצב של מועצה לעומתית אירע בעיריית חדרה , אך הסתיים בהתפטרותו של ראש העירייה , ישראל סדן , עקב האשמות בשוחד : http : // www . ynet . co . il / articles / 0 , 7340 , L-3040532 , 00 . html 193 סעיפים 15 , 14 ו 17 לחוק הרשויות המקומיות (...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה