הבחירות לראש הרשות

מאז נחקק חוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם ) בשנת , 1975 נבחרים ראשי הרשויות בבחירות אישיות , כלליות , ישירות , שוות וחשאיות . סעיף 3 לחוק הבחירה הישירה קובע , כי הבחירות למועצה ולראש הרשות ייערכו באותו מועד , ולפי סעיף 4 מוקנית הזכות לבחור לכל מי שזכאי לבחור בבחירות למועצה . 163 בית המשפט העליון חידד את קביעת החוק בנושא מועד הבחירות לאחר דחייתן במספר פסקי דין , בהם : בג 33 / 86 "ץ חסין מוחמד אל עובכרה נ' שר הפנים ( לא פורסם , ( וכן בג 3791 / 93 "ץ משלב ואח' נ' שר הפנים ואח פ"ד , ' מז . 126 ( 4 ) 164 סעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם , ( התשל . "ה-1975 נוסח זה היה נהוג בבחירות הישירות לראש הממשלה ( למעט " אישיות" ובתוספת " ארציות , ( " אשר הונהגו בבחירות לכנסות ה ( 1996 ) 14 וה , ( 1999 ) 15 וכן בבחירות המיוחדות לראש הממשלה ב — 2001 סעיף ) 3 ב ) לחוק יסוד : הממשלה , אשר בוטל בשנת . 2001 165 למעט נסיבות מיוחדות בהן מוסמך שר הפנים להקדים את הבחירות לראש הרשות , ובהן ייבחר ראש רשות עד למועד הבחירות הכלליות ברשויות — סעיף 24 א לחוק הרשויות...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה