דחיית הבחירות

לפי סעיף 5 לחוק הבחירות , בסמכות שר הפנים לדחות את הבחירות בנסיבות מיוחדות , ועליו לקיימן מיד לאחר חלוף הסיבה לדחיית הבחירות , ולא לאחר המועד הקרוב של הבחירות הכלליות . במקרה שהתקיימו בחירות למועצה שלא ביום הבחירות הכלליות , קובע סעיף ) 5 ב ) לחוק מספר הסדרים לצורך החזרת מועד הבחירות ברשות למועד הבחירות הכלליות , וזאת תוך נסיון לשמור על אורך קדנציה סביר 4 ) שנים , ( אף במחיר הארכתה ( עד 6 שנים . ( כמו כן , בהקשר של איחוד רשויות , היתוסף סעיף 5 א לחוק הבחירות , אשר מקנה לשר הפנים , באישור הממשלה ובהתייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת , את הסמכות להקדים את הבחירות לרשות המאוחדת . לשר סמכות נוספת , הקבועה בסעיף 61 א לחוק הבחירות — לדחות הצבעה ולסגור קלפיות עקב נסיבות מיוחדות .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה