מהלך הבחירות ותוצאותיהן

לפי סעיף 25 לחוק הבחירות , תהליך הבחירות מתחיל 66 יום טרם מועד הבחירות , כאשר חברי המועצה היוצאת מזדהים לפי סיעות . מהרכב הסיעות נגזר הרכב ועדת הבחירות , וכל סיעה תגיש את שמות נציגיה בוועדת הבחירות , לפי מספר חברי הסיעה , וללא אפשרות לשנות הרכב זה לאחר מכן . לפי סעיף 24 לחוק הבחירות , עד היום ה 60 לפני הבחירות תורכב ועדת הבחירות לפי ההרכב האמור , והמועצה תבחר את יושב ראש הוועדה , ואם לא הורכבה ועדה , ירכיב השר ועדה בעצמו . נוסף על חברי ועדת הבחירות ימנה השר מנהל בחירות לפי סעיף 29 לחוק הבחירות . המנהל , בהתייעצות עם הוועדה , יקבע את מיקומי הקלפיות , וכן מי יהיו מזכירי ועדות הקלפי . הוועדה תמנה את חברי ועדות הקלפי . לפי סעיף 26 לחוק הבחירות , אם פועלת ברשות ועדה קרואה , ימנה שר הפנים את ועדת הבחירות לאחר התייעצות עם תושבי הרשות ובהתחשב בתוצאות הבחירות האחרונות למועצה . במקרה של בחירות ראשונות , ימנה השר את הוועדה בהתחשב בתוצאות הבחירות לכנסת ברשות . כמו כן , לפי סעיף 27 לחוק הבחירות , יכול השר לפזר את ועדת הבחירות אם לא מילאה את תפקידה . 152 הקבועים בחוק הרשויות המקומיות ( הגבלת הזכות ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה