7. הבחירות בשלטון המקומי

שיטת הבחירות למועצות הרשויות המקומיות ( למעט מועצות אזוריות ) היא שיטה יחסית רשימתית , כאשר כל רשות היא אזור בחירה ומוגשות בה רשימות מועמדים . אחוז החסימה עומד על 75 % מהמכסה . עד שנת 1965 נקבעו הסדרי הבחירות לעיריות בפקודת העיריות , והסדרי הבחירות למועצות מקומיות נקבעו בצווי המועצות המקומיות הפרטניים . בשנת 1965 אוחדו הסדרי הבחירות , והפעם נקבעו במסגרת חקיקה ראשית — חוק הרשויות המקומיות ( בחירות , ( התשכ — "ה-1965 והם תקפים לגבי כלל הרשויות ( פרט למועצות האזוריות . ( 132 סעיפים 1 , 3 ו 6 לחוק הרשויות המקומיות ( הסמכה מיוחדת , ( התשי , "ז-1957 וסעיף 10 לחוק איסור גידול בשר חזיר , התשכ . 1962-ב" 133 סעיף 37 לחוק שירותי הכבאות , התשי . "ט-1959 134 סעיפים 5 , 3 א , 16 ו 18 ב לחוק הרשויות המקומיות ( הסדרת השמירה , ( התשכ . 1961-א" 135 סעיף 19 לחוק שמירת הניקיון , התשמ . "ד-1984 136 סעיף 11 ג לחוק רישוי עסקים , התשכ . "ח-1968 137 סעיף 12 לחוק הרשויות המקומיות ( תרנים לאנטנות טלויזיה ורדיו , ( התשל . 1975-ו" 138 סעיף 3 לחוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב ( הסמכה מיוחדת , ( התשנ . 1998-ח...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה