הוראות לגבי חוקי העזר

כאמור , חוקי עזר , כמו כל פעולה מינהלית , מחייבים כי מי שהתקינם יהיה בעל הסמכה לעשות זאת . כללי ההסמכות להתקנת חוקי עזר רוכזו בפרק שלושה עשר של פקודת העיריות ] נוסח חדש , ] ובסעיף 250 נקבעה הסמכה כללית להתקנת חוקי עזר כדי לאפשר את מילוי חובות הרשות וסמכויותיה . בפקודה נקבעה גם הסמכות לגביית אגרות , היטלים ודמי השתתפות . בתי המשפט דנו בהבדלים בין החיובים השונים , ופסקו : › מס — הוא תשלום כפוי שמטילה הרשות , ללא תמורה ישירה לאזרח בצידו . עם זאת , למעט מס הארנונה , רשויות אינן מוסמכות להטיל מיסים . 117 כך למשל , בג"ץ ביטל חוק העזר שמכוחו גבתה עיריית חולון אגרה למימון סיירת להגברת הביטחון בעיר . נקבע , כי עיקר פעילותה של הסיירת קשור לסדר הציבורי ולא לביטחון , וכי משרד הפנים פעל בנדון בצורה בלתי סבירה , הן במישור קביעת המדיניות והן באישור חוק העזר : בג"ץ 7186 / 06 יוליה מלינובסקי נ' עיריית חולון ( לא פורסם . ( 118 כך למשל , ביטל בית המשפט חוק עזר שהעביר את סמכויות המועצה לראש הרשות , עקב חריגה מסמכות : בג 347 / 84 "ץ עירית פתח תקוה נ' שר הפנים , פ"ד לט . 813 ( 1 ) 119 כפי שנגזר מעקרונות חוק...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה