חוק העזר – סבירות וחריגה מסמכות

חוקי עזר עירוניים נתונים גם הם לביקורת שיפוטית , שבמסגרתה נבדקת , בין היתר , סבירותם . בשורה של פסקי דין נקבע , כי לבית המשפט יש סמכות לבטל חקיקה לא סבירה ( להרחבה ראו וינוגרד . ( 512-522 : 2010 כמו כן נקבעה במספר פסקי דין סמכות בית המשפט לבטל חקיקה עקב חריגה מסמכות , או עקב אי הענקת סמכות בחוק מלכתחילה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה